MACIERZYSTE KOMÓRKI NOWOTWOROWE

Jednym z powodów, dla którego nowotwory są tak trudne do zwalczenia, jest obecność wewnątrz nowotworowego guza subpopulacji niezróżnicowanych, samoodnawiających się komórek, czyli tzw. macierzystych komórek nowotworowych. Nie są one liczne, ale za to dobrze ukryte w guzie, co znacząco utrudnia ich zlokalizowanie oraz zniszczenie przy użyciu tradycyjnej chemio- oraz radioterapii.1 Komórki te wykazują ponadto zwiększoną zdolność do onkogenezy (rakotwórczości) w porównaniu ze zwykłymi komórkami nowotworowymi, powodując utworzenie oraz wzrost guza nowotworowego, a także rozprzestrzenianie (przerzutowanie) choroby nowotworowej.2

Teoria istnienia macierzystych komórek nowotworowych zakłada, że konwencjonalna chemioterapia zdolna jest do zniszczenia jedynie komórek wchodzących w strukturę guza, które nie wykazują wzmożonej onkogenezy, nie naruszając przy tym znajdujących się wewnątrz komórek macierzystych, co może być powodem nawrotów choroby.3 W świetle tych doniesień poszukiwanie sposobów walki z macierzystymi komórkami nowotworowymi stało się niezwykle aktualnym i ważnym zadaniem do rozwiązania przez współczesną medycynę onkologiczną (Rysunek 1).

Rysunek 1.

Rysunek 1. Zasada działania konwencjonalnej, celowanej (specyficznej) oraz kombinowanej terapii przeciwnowotworowej. Terapia standardowa prowadzi do obumarcia komórek nowotworu, ale nie narusza znajdujących się wewnątrz guza macierzystych komórek nowotworowych, które powodują odtworzenie struktury guza. Terapia celowana ma za zadanie zniszczyć macierzyste komórki nowotworowe, prowadząc tym samym do obkurczenia guza i powolnej regresji choroby. Koncepcja terapii kombinowanej łączy w sobie cechy dwóch wcześniej opisanych terapii, powodując całkowitą likwidację guza nowotworowego3

następna strona


1    Reya, T.; Morrison, S.J.; Clarke, M.F.; Weissman, I.L. Stem cells, cancer, and cancer stem cells. Nature, 2001, 414, 105–11.

2    Medema, J.P. Cancer stem cells: The challenges ahead. Nature Cell Biology, 2013, 15, 338-344.

3    Kaiser, J. The cancer stem cell gamble. Science, 2015, 347, 226-229.


Większość treści oraz materiałów graficznych zawartych na tej stronie internetowej jest elementem pracy doktorskiej dra Michała Antoszczaka pt. Synteza, badania strukturalne i spektroskopowe oraz aktywność przeciwnowotworowa i przeciwdrobnoustrojowa nowych pochodnych salinomycyny obronionej w Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zarówno strona internetowa jak i treści na niej zawarte są chronione prawem autorskim lub innymi prawami własności intelektualnej.