SALINOMYCYNA JAKO ZWIĄZEK UWRAŻLIWIAJĄCY W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ

W 2012 roku po raz pierwszy wykazano, że salinomycyna może również silnie uwrażliwiać komórki nowotworowe niszczone za pomocą radioterapii poprzez obserwowany wzrost stopnia uszkodzenia DNA i wywoływany spadek poziomu białek p21,1-2 które odpowiadają za regulację cyklu komórkowego.3 Uczulający efekt działania salinomycyny zauważono zarówno w przypadku stosowania radio- jak i chemioterapii.

Udowodniony został również synergiczny efekt stosowania salinomycyny
w połączeniu z powszechnie stosowanymi lekami cytostatycznymi, takimi jak doksorubicyna oraz etopozyd.4 Salinomycyna silnie uwrażliwia komórki nowotworowe leczone przy użyciu Docetaxelu, kolchicyny i winblastyny.5 Wykazano silny efekt synergiczny stosowania salinomycyny z gemcytabiną wobec macierzystych komórek nowotworu trzustki. W tym przypadku jonofor hamuje wzrost tych komórek, natomiast gemcytabina efektywnie ogranicza ich żywotność.6 Ponadto, salinomycyna blokuje proliferację macierzystych komórek nowotworu podścieliskowego przewodu pokarmowego, zwiększając jednocześnie wrażliwość tych komórek na działanie imatynibu.7

W roku 2014 zauważono, że salinomycyna w połączeniu z 5-fluorouracylem skutecznie zwalcza nowotworowe komórki wątroby,8 zaś w połączeniu z TRAIL, innym potencjalnym lekiem cytostatycznym znajdującym się obecnie w I oraz II fazie badań klinicznych, silnie przełamuje oporność komórek glejaka.9

następna strona


1    Park, S.H.; Wang, X.; Liu, R.; Lam, K.S.; Weiss, R.H. High throughput screening of a small molecule one-bead-one-compound combinatorial library to identify attenuators of p21 as chemotherapy sensitizers. Cancer Biol. Ther., 2008, 7, 2015-2022.

2    Idogawa, M.; Sasaki, Y.; Suzuki, H.; Mita, H.; Imai, K.; Shinomura, Y.; Tokino, T. A single recombinant adenowirus expressing p53 and p21-targeting artificial microRNAs efficiently induces apoptosis in human cancer cells. Clin. Cancer Res., 2009, 15, 3725-3732.

3    Gajewska, M.; Wielgoś, M.; Panek, G.; Marczewska, J. Analiza częstości występowania proapoptycznych białek p53 i p21 w nabłonkowych guzach jajnika. Ginekol. Pol., 2014, 85, 111-116.

4    Kim, J.H.; Chae, M.J.; Kim, W.K.; Kim, Y.J.; Kang, H.S.; Kim, H.S.; Yoon, S. Salinomycin sensitizes cancer cells to the effects of doxorubicin and etoposide treatment by increasing DNA damage and reducing p21 protein. Br. J. Pharmacol., 2011, 162, 773-784.

5    Kim, J.H.; Yoo, H.I.; Kang, H.S.; Ro, J.; Yoon, S. Salinomycin sensitizes antimitotic drugs-treated cancer cells by increasing apoptosis via the prevention of G2 arrest. Biochem. Biophys. Res. Commun., 2012, 418, 98-103.

6    Zhang, G.N.; Liang, Y.; Zhou, L.J.; Chen, S.P.; Chen, G.; Zhang, T.P.; Kang, T.; Zhao, Y.P. Combination of Salinomycin and gemcitabine eliminates pancreatic cancer cells. Cancer Lett., 2011, 313, 137-144.

7    Bardsley, M.R.; Horvath, V.J.; Asuzu, D.T.; Lorincz, A.; Redelman, D.; Hayashi, Y.; Popko, L.N.; Young, D.L.; Lomberk, G.A.; Urrutia, R.A.; Farrugia, G.; Rubin, B.P.; Ordog, T. Kitlow stem cells cause resistance to Kit/platelet-derived growth factor alpha inhibitors in murine gastrointestinal stromal tumors. Gastroenterology, 2010, 139, 942-952.

8    Wang, F.; Dai, W.; Wang, Y.; Shen, M.; Chen, K.; Cheng, P.; Zhang, Y.; Wang, C.; Li, J.; Zheng, Y.; Lu, J.; Yang, J.; Zhu, R.; Zhang, H.; Zhou, Y.; Xu, L.; Guo, C. The synergistic in vitro and in vivo antitumor effect of combination therapy with Salinomycin and 5-fluorouracil against hepatocellular carcinoma. PLoS One, 2014, 9, e97414.

9    Calzolari, A.; Saulle, E.; De Angelis, M.L.; Pasquini, L.; Boe, A.; Pelacchi, F.; Ricci-Vitiani, L.; Baiocchi, M.; Testa, U. Salinomycin potentiates the cytotoxic effects of TRAIL on glioblastoma cell lines. PLoS One, 2014, 9, e94438.


Większość treści oraz materiałów graficznych zawartych na tej stronie internetowej jest elementem pracy doktorskiej dra Michała Antoszczaka pt. Synteza, badania strukturalne i spektroskopowe oraz aktywność przeciwnowotworowa i przeciwdrobnoustrojowa nowych pochodnych salinomycyny obronionej w Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zarówno strona internetowa jak i treści na niej zawarte są chronione prawem autorskim lub innymi prawami własności intelektualnej.