AKTYWNOŚĆ IN VITRO WOBEC MACIERZYSTYCH KOMÓREK NOWOTWOROWYCH

Wykazano, że salinomycyna posiada zdolność wywoływania apoptozy komórek nowotworowych wykazujących oporność wielolekową, na przykład macierzystych komórek białaczkowych o wzmożonej aktywności białek posiadających kasetę wiążącą ATP (transportery ABC).1-2 Transportery ABC należą do rodziny białek transbłonowych mających zdolność usuwania różnorakich leków przeciwnowotworowych z cytozolu i w ten sposób nadawania komórkom oporności wielolekowej.3-4 Zostało udowodnione, że salinomycyna jestw stanie przezwyciężyć oporność macierzystych komórek białaczkowych, jak również przeciwapoptyczną zdolność transporterów ABC na skutek oddziaływania na owe przenośniki.3 Udowodniono, że jonofor ten indukuje śmierć macierzystych komórek nowotworowych w przewlekłej białaczce limfocytowej.4

Udokumentowana została zdolność tego antybiotyku do zmniejszania ruchliwości, jak również klonogenności macierzystych komórek nowotworu jelita grubego oraz okrężnicy. Badane komórki okazały się wrażliwsze na działanie salinomycyny od leku powszechnie stosowanego u chorych z tym typem nowotworu, czyli oksaliplatyny.5

W latach 2011-2013 pojawiły się kolejne publikacje naukowe opisujące aktywność cytostatyczną salinomycyny wobec macierzystych komórek gruczolakoraka płuc,6 nowotworu piersi,7-8 żołądka,9 płaskonabłonkowego nowotworu głowy oraz szyi,10 a także kostniakomięsaka (mięsaka kościopochodnego).11 Ponadto, jonofor ten indukuje apoptozę oraz zahamowuje proliferację, migrację i inwazyjność macierzystych komórek nowotworu macicy.12

następna strona


 1. Fuchs, D.; Daniel, V.; Sadeghi, M.; Opelz, G.; Naujokat, C. Salinomycin overcomes ABC transporter-mediated multidrug and apoptosis resistance in human leukemia stem cell-like KG-1a cells. Biophys. Res. Commun., 2010, 394, 1098-1104.

 2. Antoszczak, M.; Huczyński, A. Anticancer activity of polyether ionophore – salinomycin. Anticancer Agents Med. Chem., 2015, 15, 575-591.

 3. Lu, D.; Choi, M.Y.; Y

 4. Fuchs, D.; Heinold, A.; Opelz, G.; Daniel, V.; Naujokat, C. Salinomycin induces apoptosis and overcomes apoptosis resistance in human cancer cells. Biophys. Res. Commun., 2009, 390,

  743-749.

 5. u, J.; Castro, J.E.; Kipps, T.J.; Carson, D.A. Salinomycin inhibits Wnt signaling and selectively induces apoptosis in chronic lymphocytic leukemia cells. Natl. Acad. Sci. U.S.A., 2011, 108, 13253-13257.

 6. Dong, T.T.; Zhou, H.M.; Wang, L.L.; Feng, B.; Lv, B.; Zheng, M.H. Salinomycin selectively targets ‘CD133+’ cell subpopulations and decreases malignant traits in colorectal cancer lines. Surg. Oncol., 2011, 18, 1797-1804.

 7. Wang, Y. Effects of Salinomycin on cancer stem cell in human lung adenocarcinoma A549 cells. Chem., 2011, 7, 106-111.

 8. Oak, P.S.; Kopp, F.; Thakur, C.; Ellwart, J.W.; Rapp, U.R.; Ullrich, A.; Wagner, E.; Knyazev, P.; Roidl, A. Combinational treatment of mammospheres with trastuzumab and Salinomycin efficiently targets HER2-positive cancer cells and cancer stem cells. J. Cancer, 2012, 131, 2808-2819.

 9. Zhang, Y.; Zhang, H.; Wang, X.; Wang, J.; Zhang, X.; Zhang, Q. The eradication of breast cancer and cancer stem cells using octreotide modified Paclitaxel active targeting micelles and Salinomycin passive targeting micelles. Biomaterials, 2012, 33, 679-691.

 10. Zhi, Q.M.; Chen, X.H.; Ji, J.; Zhang, J.N.; Li, J.F.; Cai, Q.; Liu, B.Y.; Gu, Q.L.; Zhu, Z.G.; Yu, Y.Y. Salinomycin can effectively kill ALDHhigh stem-like cells on gastric cancer. Pharmacother., 2011, 65, 509-515.

 11. Kuo, S.Z.; Blair, K.J.; Rahimy, E.; Kiang, A.; Abhold, E.; Fan, J.B.; Wang-Rodriguez, J.; Altuna, X.; Ongkeko, W.M. Salinomycin induces death and differentiation in head and neck squamous cell carcinoma stem cells despite activation of epithelial-mesenchymal transition and Akt. BMC Cancer, 2012, 12, 556-570.

 12. Tang, Q.L.; Zhao, Z.Q.; Li, J.C.; Liang, Y.; Yin, J.Q.; Zou, C.Y.; Xie, X.B.; Zeng, Y.X.; Shen, J.N.; Kang, T.; Wang, J. Salinomycin inhibits osteosarcoma by targeting its tumor stem cells. Cancer Lett., 2011, 311, 113-121.

 13. Kusunoki, S.; Kato, K.; Tabu, K.; Inagaki, T.; Okabe, H.; Kaneda, H.; Suga, S.; Terao, Y.; Taga, T.; Takeda, S. The inhibitory effect of Salinomycin on the proliferation, migration as well as invasion of human endometrial cancer stem-like cells. Oncol., 2013, 129, 598-605.


Większość treści oraz materiałów graficznych zawartych na tej stronie internetowej jest elementem pracy doktorskiej dra Michała Antoszczaka pt. Synteza, badania strukturalne i spektroskopowe oraz aktywność przeciwnowotworowa i przeciwdrobnoustrojowa nowych pochodnych salinomycyny obronionej w Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zarówno strona internetowa jak i treści na niej zawarte są chronione prawem autorskim lub innymi prawami własności intelektualnej.