AKTYWNOŚĆ IN VITRO WOBEC KOMÓREK NOWOTWOROWYCH

W roku 2010 Naujokat wraz ze współpracownikami udowodnili, że salinomycyna wywołuje apoptozę komórek białaczkowych. Okazało się, że użycie najwyższej dawki jonoforu spowodowało zniszczenie niemalże wszystkich komórek białaczkowych, nie uszkadzając przy tym prawidłowych komórek organizmu.1

Wykazano ponadto, że salinomycyna w zależności od wielkości dawki oraz czasu ekspozycji redukuje żywotność komórek nowotworu płuc,2-3 który jest jednym
z najczęściej występujących nowotworów złośliwych i jednocześnie jednym z najgorzej rokujących.4 W przypadku tego typu nowotworu najniebezpieczniejsze dla chorych są liczne przerzuty do nadnerczy, wątroby, mózgu oraz kości, zaś salinomycyna znacząco redukuje migrację komórek nowotworowych.2-3

Ponadto, salinomycyna hamuje wzrost, a także migrację chemioopornych komórek nowotworowych prostaty. Podstawowy mechanizm działania związany jest
z nagromadzeniem reaktywnych form tlenu, coz kolei prowadzi do depolaryzacji błon mitochondrialnych i apoptozy nieprawidłowych komórek.5 Jest również skuteczna w walce z nowotworem nosogardzieli skutecznie powstrzymując proces proliferacji tych komórek.6

Nowotwór piersi jest jednym z najczęściej diagnozowanych nowotworów złośliwych wśród kobiet.4 W 2013 roku udowodniono, że salinomycyna wykazuje zdolność do trwałego blokowania wzrostu oraz zaburzania cyklu komórkowego różnorodnych nowotworów piersi, w tym także potrójnie negatywnego, który jest bardzo agresywną postacią nowotworu i jednocześnie trudną do wyleczenia ze względu na brak receptorów estrogenowych, progesteronowych oraz brakiem nadekspresji receptorów HER-2.7 Rok później wykazano, że salinomycyna może być skutecznym środkiem w walce z nowotworem wątrobokomórkowym.8

Salinomycyna znacząco wpływa na cykl komórkowy nowotworów jajnika, w tym także tych wykazujących oporność wielolekową9-10 oraz wywołuje apoptozę kostniaka zarodkowego – rzadkiego i łagodnego nowotworu kości.11Jonofor ten jest dodatkowo efektywny wobec nowotworowych komórek dróg żółciowych, stając się potencjalnym kandydatem do leczenia tego typu schorzeń.12

następna strona


1 Naujokat, C.; Fuchs, D.; Opelz, G. Salinomycin in cancer: A new mission for an old agent. Mol. Med. Rep., 2010, 3, 555-559.
2 Wang, Y. Effects of Salinomycin on cancer stem cell in human lung adenocarcinoma A549 cells. Med. Chem., 2011, 7, 106-111.
3 Arafat, K.; Iratni, R.; Takahashi, T.; Parek, K.; Al Dhaheri, Y.; Adrian, T.E.; Attoub, S. Inhibitory effects of Salinomycin on cell survival, colony growth, migration, and invasion of human nonsmall cell lung cancer A549 and LNM35: Involvement of NAG-1. PLoS One, 2013, 8, e66931.
4 World Health Organization – Cancer. http://www.who.int/cancer/ (dostęp on-line: 11-08-2016).
5 Kim, K.Y.; Yu, S.N.; Lee, S.Y.; Chun, S.S.; Choi, Y.L.; Park, Y.M.; Song, C.S.; Chatterjee, B.; Ahn, S.C. Salinomycin induced apoptosis of human prostate cancer cells due to accumulated reactive oxygen species and mitochondrial membrane depolarization. Biochem. Biophys. Res. Commun., 2011, 413, 80-86.
6 Wu, D.; Zhang, Y.; Huang, J.; Fan, Z.; Shi, F.; Wang, S. Salinomycin inhibits proliferation and induces apoptosis of human nasopharyngeal carcinoma cell in vitro and suppresses tumor growth in vivo. Biochem. Biophys. Res. Commun., 2014, 443, 712-717.
7 Al Dhaheri, Y.; Attoub, S.; Arafat, K.; Abuqamar, S.; Eid, A.; Al Faresi, N.; Iratni, R. Salinomycin induces apoptosis and senescence in breast cancer: Upregulation of p21, downregulation of surviving and histone H3 and H4 hyperacetylation. Biochim. Biophys. Acta, 2013, 1830, 3121-3135.
8 Klose, J.; Stankov, M.V.; Kleine, M.; Ramackers, W.; Panayotova-Dimitrova, D.; Jager, M.D.; Klempnauer, J.; Winkler, M.; Bektas, H.; Behrens, G.M.N.; Vondran, F.W.R. Inhibition of autophagic flux by Salinomycin results in ant-cancer effect in hepatocellular carcinoma cells. PLoS One, 2014, 9, e95970.
9 Koo, K.H.; Kim, H.; Bae, Y.K.; Kim, K.; Park, B.K.; Lee, C.H.; Kim, Y.N. Salinomycin induces cell death via inactivation of Stat3 and downregulation of Skp2. Cell Death Dis., 2013, 4, e693.
10 Zhang, B.; Wang, X.; Cai, F.; Chen, W.; Loesch, U.; Bitzer, J.; Zhong, X.Y. Effects of Salinomycin on human ovarian cancer cell line OV2008 are associated with modulating p38 MAPK. Tumor Biol., 2012, 33, 1855-1862.
11 Zhu, L.Q.; Zhen, Y.F.; Zhang, Y.; Guo, Z.X.; Dai, J.; Wang, X.D. Salinomycin activates AMP-activated protein kinase-dependent autophagy in cultured osteoblastoma cells: A negative regulator against cell apoptosis. PLoS One, 2013, 8, e84175.
12 Lieke, T.; Ramackers, W.; Bergmann, S.; Klempnauer, J.; Winkler, M.; Klose, J. Impact of Salinomycin on human cholangiocarcinoma: Induction of apoptosis and impairment of tumor cell proliferation in vitro. BMC Cancer, 2012, 12, 466.


Większość treści oraz materiałów graficznych zawartych na tej stronie internetowej jest elementem pracy doktorskiej dra Michała Antoszczaka pt. Synteza, badania strukturalne i spektroskopowe oraz aktywność przeciwnowotworowa i przeciwdrobnoustrojowa nowych pochodnych salinomycyny obronionej w Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zarówno strona internetowa jak i treści na niej zawarte są chronione prawem autorskim lub innymi prawami własności intelektualnej.