Choroby nowotworowe

Choroby nowotworowe, stanowiące liczną grupę ponad 100 chorób, charakteryzują się niekontrolowanym oraz niepohamowanym wzrostem i dzieleniem się komórek, które dodatkowo mają zdolność rozprzestrzeniania się po innych tkankach oraz narządach. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia każdego rokuz powodu chorób nowotworowych umiera ponad 8 milionów ludzi, co stanowi blisko 13% ogólnej liczby zgonów na świecie. Jednocześnie szacuje się, że w roku 2020 liczba nowych zachorowań wzrośnie do 20 milionów, zaś w samej tylko Polsce do około 160 tysięcy.Wśród kobiet najczęściej diagnozowany jest nowotwór piersi, jelita grubego, płuc, szyjki macicy oraz żołądka, podczas gdy mężczyźni najczęściej chorują na nowotwór płuc, prostaty, jelita grubego, żołądka oraz wątroby.1

Należy również podkreślić, że pacjentów z chorobami nowotworowymi cechuje obniżona odporność organizmu, w wyniku czego są oni szczególnie narażeni na wszelkiego rodzaju infekcje, w szczególności zaś na infekcje bakteryjne. Onkolodzy, jako druga grupa lekarzy zaraz po chirurgach, często spotykają się ze zjawiskiem oporności na antybiotyki, którewystępuje u co czwartego chorego poddanego chemioterapii.2

Onkologia ma za sobą już kilka przełomowych momentów w walcez chorobami nowotworowymi, lecz mimo znacznego postępu w dalszym ciągu czekamy na znalezienie skutecznego sposobu ich zwalczania. Chemioterapia, której działanie polega na hamowaniu podziałów komórkowych, bywa skuteczna w przypadku wielu nowotworów, jednak w wielu innych okazuje się całkowicie nieskuteczna.3

Przegrywana walka z chorobami nowotworowymi sprawia, że wciąż niezwykle aktualnym i ważnym zadaniem jest poszukiwanie nowych, skutecznych przeciwnowotworowo substancji. W ciągu ostatnich dziesięcioleci jako leki przeciwnowotworowe wykorzystywane były różnego rodzaju związki naturalne zarówno w swojej niezmodyfikowanej chemicznie formie, jak również otrzymane w wyniku modyfikacji chemicznej różnego rodzaju ich pochodne.4Ponadto, historia odkryć nowych chemioterapeutyków pokazuje, iż jednymz najbardziej racjonalnych sposobów na wynalezienie skutecznych leków przeciwnowotworowych jest chemiczna modyfikacja związków naturalnych o udowodnionej wysokiej aktywności biologicznej. Do takich zaliczyć należy antybiotyki jonoforowe (jonofory), wśród których w świetle ostatnich doniesień najciekawsza jest niewątpliwie salinomycyna.

następna strona

1    World Health Organization – Cancer. www.who.int/cancer/en/ (dostęp on-line: 06-08-2016).

2    The Center for Disease Dynamics, Economics & Policy – reports. www.cddep.org (dostęp on-line: 06-08-2016).

3    Chabner, B.A.; Roberts, T.G. Chemotherapy and the war on cancer. Nat. Rev. Cancer, 2005, 5, 65-72.

4    Newman, D.J.; Cragg, G.M.; Snader, K.M. Natural products as sources of new drugs over the period 1981-2002. J. Nat. Prod., 2003, 66, 1022-1037.


Większość treści oraz materiałów graficznych zawartych na tej stronie internetowej jest elementem pracy doktorskiej dra Michała Antoszczaka pt. Synteza, badania strukturalne i spektroskopowe oraz aktywność przeciwnowotworowa i przeciwdrobnoustrojowa nowych pochodnych salinomycyny obronionej w Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zarówno strona internetowa jak i treści na niej zawarte są chronione prawem autorskim lub innymi prawami własności intelektualnej.